Voksentroll

Alven barnehage har et engasjert personale med høy kompetanse. Alle deltar i utformingen av barnehagedagen og hver enkelt har sitt eget ansvarsområde både når det gjelder barnegruppen og aktiviteter. En gang i året deltar personalet blant annet på livredningskurs i vann og vi er regelmessig på kurs for å heve vår kompetanse.  


Marita Berge-
Barne og ungdomsarbeider

Marita er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i over 20 år! Hun er svært engasjert i både gruppearbeid, formingsaktiviteter og andre aktiviteter. Der hvor det skjer noe, der er Marita! Med barna i fokus 100%, er det ikke rart at hun er populær.

Marit Morka Nesland-
Styrer

Permisjon

Simone Isaksen-
Pedagogisk leder

Simone begynte og jobbe hos oss mai 2019. Hun er nyutdannet barnehagelærer med fordyping i småbarnspedagogikk. Hun er veldig opptatt av at de små skal bli sett og forstått. Hun er glad i å være ute og liker i å lage mat.


Martine Holter Fosseli- Styrer og pedagogisk leder

Martine er utdannet barnehagelærer, og har jobbet hos oss siden januar 2019. Hun er veldig engasjert i barna, og barna er veldig glad i henne. Hun er kreativ, tålmodig og veldig dyktig i jobben sin. Og hun er nesten bestandig blid. 


Inger Tønnessen- 

Barnehagemedarbeider

Inger jobber hos oss i 50% stilling. Hun er vår gode snille "bestemor". Hun har et stort hjerte med plass til mange. Inger er barnehagens spreking. Hun har alltid godt humør!