Voksentroll

Alven barnehage har et engasjert personale med høy kompetanse. Alle deltar i utformingen av barnehagedagen og hver enkelt har sitt eget ansvarsområde både når det gjelder barnegruppen og aktiviteter. En gang i året deltar personalet på livredningskurs i tillegg til andre mer faglig rettede kurs.

Vi ser av tallene som ligger inne på barnehagefakta at det er glemt bort en person der. Vi er selvfølgelig flere voksne på jobb enn det som er blitt opplyst der. Det er rett og slett glemt å ta med en vikar vi hadde inne for en pedagog da disse tallene ble sendt inn til kommunen.

Vi ser av tallene som ligger inne på barnehagefakta at det er glemt bort en person der. Vi er selvfølgelig flere voksne på jobb enn det som er blitt opplyst der. Det er rett og slett glemt å ta med en vikar vi hadde inne for en pedagog da disse tallene ble sendt inn til kommunen.

Marita Berge

Marita er utdannet barne og ungdomsarbeider og har jobbet i barnehage i over 20 år! Hun er svært engasjert i både gruppearbeid, formingsaktiviteter og andre aktiviteter. Der hvor det skjer noe, der er Marita:) Med barna i fokus 100%, er det ikke rart at hun er populær.

Marit Morka Nesland

Marit jobber som styrer i 20 % stilling og pedagog i 30 %. Hun har jobber i barnehage i mange år, men har jobbet i Alven siden April 2017. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer i 2001 og har jobbet i barnehage siden. Hun liker godt sang og musikk og synger gjerne en trall eller to med barna.

Simone Isaksen

Simone begynte og jobbe hos oss mai 2019. Hun er nyutdannet barnehagelærer med fordyping i småbarnspedagogikk. Hun er Veldig opptatt av at de små skal bli sett og forstått. Hun er glad i å være ute og glad i å lage mat.


Candelaria Mantog Esteban

Cande jobber som assistent i barnehagen vår. Med sitt varme og rolige vesen er hun populær både hos de små og de store. Cande er dessuten flink til å lage asiatisk mat, og stekt ris a la Cande er alltid en suksess!

Martine Holter Fosseli

Martine er utdannet barnehagelærer, og har jobbet hos oss siden januar 2019. Hun er veldig engasjert i barna, og barna er veldig glad i henne. Hun er kreativ, tålmodig og veldig dyktig i jobben sin. Og hun er nesten bestandig blid :) Hun har til nå vært mest med de minste barna i barnehagen, men vil være mer med de store fra høsten 2019.

Inger Tønnessen

Inger jobber hos oss i 50% stilling. Hun er vår gode snille "bestemor". Hun har et stort hjerte med plass til mange. Inger er barnehagens spreking. Hun har alltid godt humør!