Personalet

Alven barnehage har et engasjert personale med høy kompetanse og erfaring.Vi har 5 faste ansatte. Alle deltar i utformingen av barnehagehverdagen og fokuset er å fortsette som et dyktig, sammensveiset team! 

En gang i året deltar personalet blant annet på livredningskurs i vann og vi er regelmessig på kurs for faglig utvikling og kompetanseheving!

Melody Johnsen
Pedagogisk leder 40%

Ann Charlotte Nilsen            Barne- og ungdomsarbeider 100%

Hege Vestøl                      Barne- og ungdomsarbeider 100% 

Martine Holter Fosseli

Martine Holter Fosseli Styrer og Pedagogisk leder 100%

Hilde Steinsland Pedagogisk leder 100%

Elise Edvang Aas Barnehagelærer-fast vikar