Voksentroll

Alven barnehage har et engasjert personale med høy kompetanse og erfaring.Vi har 5 faste ansatte. Alle deltar i utformingen av barnehagehverdagen og fokuset er å fortsette som et dyktig, sammensveiset team! 

En gang i året deltar personalet blant annet på livredningskurs i vann og vi er regelmessig på kurs for faglig utviklig og å heve vår kompetanse.  

Melody Johnsen
Styrer 40%

Ann Charlotte Nilsen            Barn og ungdomsarbeider 100%

Hege Vestøl                       Barn og ungdomsarbeider 100% 

Martine Holter Fosseli

Martine Holter Fosseli Pedagogisk leder 100%

Vegard Debess                   Barn og ungdomsarbeider   100%

Hilde Steinsland Pedagogisk leder 100%

Elise Edvang Aas Barnehagelærer-fast vikar