Trollinformasjon

Alven Eventyrbarnehage er med på fellesopptaket i Grimstad Kommune hvert nye barnehageår. I tillegg tar barnehagen inn barn ved direkte søknad til barnehagen gjennom hele året.

Fra 6.oktober 2009 kan du søke direkte ved å gå inn på: barnehagesøkeportalen

Prisene er de samme som for kommunale plasser, det gis søskenmoderasjon og mulighet for inntektsgradert foreldrebetaling.

Priser og reglene for foreldrebetaling kan du lese mer om i barnehagens vedtekter.

Fra 1 juni 2007 ble Alven Eventyrbarnehage medlem av PBL( Private Barnehagers Landsforbund).

For informasjon: www.pbl.no

Barnehagen drives i leide lokaler i Grooseveien 95, Grimstad. Barnehagen er organisert som et aksjeselskap.