.

.

Om oss

Alven Eventyrbarnehage ble startet i 2001, og ligger i Holvikasvingen. Vi er omgitt av en vakker natur rundt oss med sjøen på den ene siden, og skogen på den andre. Vi har et flott og naturlig uteområde som stimulerer til fin og grovmotorisk utfoldelse. Vi bruker nærområdet aktivt, og er mye på tur både til Groos og andre turplasser i området. Vi har nå 17 barn i alderen 0-6 år. Vi er en en avdelingsbarnehage, men i praksis deler vi oss i 2 grupper. Vi har en småbarnsgruppe: Alveloftet og en storbarnsgruppe: Trollgrotta. I Alven er vi 5 faste ansatte. De ansatte har fokus på å være gode rollemodeller for barna, og gi barna de beste forutsetninger for en god barndom.
I vår barnehage skal alle barna oppleve og blitt sett, hørt og bli tatt på alvor!

Litt om våre ansatte

Melody

Melody har jobbet hos Alven siden høst 2020. Hun er nyutdannet barnehagelærer. Melody er veldig opptatt av  barnehagen som lærende organisasjon dvs. i stadig utvikling. At hele personalet tar utgangspunkt i i barnas medvirkende stemme og barndoms opplevelsen her og nå. Hun har over 16 års erfaring med å jobbe i alle stillinger i barnehagen. Hun tar Master i barnehagekunnskap og blir ferdig våren 2022.

Hege

Hege er nyutdannet barn og ungdomsarbeider og har arbeidstrening hos oss fram til jul. Hun er positiv og smiler til alle. Hun har glidd lett inn i barnehagemiljøet vårt. Hege er lærevillig og opptatt av å heve sin kompetanse. Både barn og voksne trives godt i hennes selskap. Hege tar initiativ og har en sterk "stå på" vilje.

Martine

Martine er utdannet barnehagelærer, og har jobbet i barnehagen siden 2019. Hun er veldig engasjert og fremmer barneperspektivet. Hun har stort fokus på både barnas og voksnes trivsel og utvikling i barnehagehverdagen. Hun er en god lytter og har en flott evne til å  "se" alle. Martine er positiv og ikke redd for å ta i et tak! 

Hilde

Hilde er nyutdannet barnehagelærer siden vår 2020. Hun har jobbet i barnehagen siden 2016. Hilde har tatt fordyping i utefag. Hun har masse energi og er svært engasjert i alt hun er med på. Hilde er glad i å være på tur og ute i alt slags vær. Hun har en annerkjennende værmåte som gjør at barna(og voksne) vil alltid være sammen med Hilde. Hun er god tvers gjennom!

Ann Charlotte

Ann Charlotte er utdannet barn og ungdomsarbeider og begynte i Alven våren 2021. Hun er veldig engasjert og løsningsorientert i en travel barnehagehverdag. Hun  leder aktiviteter og tar lett på seg ansvar, som det kommer. Ann Charlotte har en rolig, reflektert væremåte og herlig latter som smitter over til både barn og voksne. 

Vegard

Vegard er nyutdannet barn og ungdomsarbeider men har mange års erfaring med å jobbe med barn og ungdom. Han begynte å jobbe hos oss i august 2021.

Han er glad i å lage mat og være ute på tur. Vegard er rolig, reflektert og veldig fornuftig. I barnehagehverdagen kan det være nødvendig å måtte velge kjapt til det beste for hele barnegruppen. Vegard ofte har en helhetlig blikk og gode løsninger i slike situasjoner.

 

Elise

Elise er utdannet barnehagelærer og har master i pedagogikk. Hun jobber nå som fastvikar. Elise er bestandig blid, positiv og ser ofte den "ene" som kan trenge litt mer oppmerksomhet. Hun er faglig reflektert og har alltid gode ideer til hvordan personalet kan reflektere over egen praksis. Elise har mye kompetanse og stiller alltid opp.